Banner

Đăng ký trực tuyến

  
   - Đăng ký lắp đặt nhanh
    chỉ trong vòng 02-04 giờ
  - Miễn phí đầu thu và 09 tháng
 
 • In bài viết
 • Google+
Truyền hình An Viên

Truyền hình An Viên là dịch vụ truyền hình trả tiền mang tên An Viên, do Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) cung cấp.Với mục đích giữ gìn và mang lại giá trị văn hóa tốt đẹp cho người Việt,là "Nguồn lợi ích cho đồng bào-Niềm tự hào của người Việt"

Các gói cước truyền hình An Viên
Gói cơ bản
DTH:Vệ tinh
DTT:Mặt đất

Phí hòa mạng: 1.100.000đ(gần 1.000đ/ngày tương đương 33.000đ/tháng).Miễn phí 09 tháng sử dụng.Bảo hành 18 tháng.Gói Cơ Bản(DTH) ba... Chi tiết
Gói như ý
DTH:Vệ tinh
DTT:Mặt đất

Phí hòa mạng: 1.300.000đ(hơn 2.000đ/ngày tương đương 66.000đ/tháng).Miễn phí 09 tháng sử dụng.Bảo hành 18 tháng.Gồm 81 kênh truyền... Chi tiết
Gói Cao Cấp
DTH:Vệ tinh
DTT:Mặt đất

Phí hòa mạng: 1.500.000đ(gần 3.000đ/ngày tương đương 88.000đ/tháng).Miễn phí 09 tháng sử dụng.Bảo hành 18 tháng.Gói Cao Cấp-Truy... Chi tiết
Danh sách các kênh truyền hình An Viên
   kenh_idkenhlogomotauutienloaikenh_idtrangthai
 • 24ANTV/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20ANTV.png 171
 • 25BTV 9/Upload/images/Kenh/k%C3%AAnh%20An%20Vi%C3%AAn.png 171
 • 26Thông tấn xã VN/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhTTXVN.jpg 131
 • 27VTV1/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhVTV1.png 1111
 • 28VTV2/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhvtv2.jpg 1111
 • 29VTV3/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhvtv3.jpg 1111
 • 30VTV4/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhvtv4.jpg 1111
 • 31VTV5/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhVTV5.jpg 1111
 • 32VTV6/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhvtv6.png 1111
 • 33HN1/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20HN1.jpg 1111
 • 34HN2/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20hanoitv2.jpg 1111
 • 35HTV2/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20htv_2.jpg 1111
 • 36HTV3/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20HTV3.jpg 1111
 • 37HTV4/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20HTV%204.png 161
 • 38HTV7/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20htv7.jpg 1111
 • 39HTV9/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20htv9.jpg 161
 • 40BTV1/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20btv1.jpg 1111
 • 41THVL1/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhthvl1.jpg 1111
 • 42VTC1/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhvtc1.jpg 1111
 • 43VTC2/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhvtc2.gif 1111
 • 443NTV/Upload/images/Kenh/DTT/3Ntv.jpg 131
 • 45VTC14/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhVTC14.jpg 161
 • 46Phim hay/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhphimhay.png 151
 • 47Today TV/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhtodaytv.png 151
 • 48Lets Viet/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20letsviet.gif 151
 • 49VTC10/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhVTC10.jpg 1111
 • 50Gia Dinh/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20GiaDinh.jpg 1111
 • 51Thuan Viet/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhThuan%20Viet.png 151
 • 52SAM TV/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhSAM.png 161
 • 53Kidsco/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20kidsco.jpg 191
 • 54VietTeen/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhVietTeen.png 151
 • 55Channel/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20channelv.jpg 1101
 • 56StarWorld/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20starworld.jpg 151
 • 57National Geographic/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20national-geographic.jpg 151
 • 58NCM/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20NCM.png 1111
 • 59Star Sports/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20starsport.jpg 161
 • 60AXN/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20axn.jpg 151
 • 61Cinemax/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20Cinemax.jpg 151
 • 62THP/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhTHP.jpg 1111
 • 63QTV3/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhqtv3.png 1111
 • 64NTV/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20NTV.jpg 1111
 • 65KTV/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20ktv.png 1111
 • 66QRT/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20QRT.gif 1111
 • 67DRT/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20DRT.png 1111
 • 68THGL/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhthvl1.jpg 1111
 • 69DN1/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20DN1.jpg 1111
 • 70BTV2/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20btv2.png 1111
 • 71ATV/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20ATV.jpg 1111
 • 72THKG/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhTHKG.gif 1111
 • 73CTV/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20CTV.jpg 161
 • 74Nhac Cach Mang/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20nh%E1%BA%A1c%20c%C3%A1ch%20m%E1%BA%A1ng.jpg 151
 • 75Nhac Tru Tinh/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20nh%E1%BA%A1c%20tr%E1%BB%AF%20t%C3%ACnh.jpg 151
 • 76Nhac Dan Toc/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnh%20nh%E1%BA%A1c%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%99c.jpg 151
 • 77Nhac Tre/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhnhactre.jpg 151
 • 78Nhac Co Dien/Upload/images/Kenh/DTT/k%C3%AAnhnh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%95%20%C4%91i%E1%BB%83n.jpg 151
 • 79vtv9/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhvtv9.jpg 1111
 • 80cn/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20cartoon%20network.png 191
 • 81disney junior/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20disney%20junio.jpg 191
 • 82disney/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhDisneyChannel2010.png 191
 • 83fashion/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhfashion_tv_india.png 151
 • 84discovery/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20discovery%20channel.png 151
 • 85animal/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20animal.jpg 151
 • 86vtc3/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhvtc3.jpg 161
 • 87fox/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20foxsport.jpg 161
 • 88hbo/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20hbo.jpg 151
 • 89starmovies/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhStarmovies1.jpg 151
 • 90cnn/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20cnn.jpg 1111
 • 91ttv/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhttv.jpg 1111
 • 92hanam/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20hanam-tv.jpg 1111
 • 93hytv/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20hy_tv.png 1111
 • 94ntv/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhNTV.jpg 1111
 • 95httv/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20httv.jpg 1111
 • 96DR2/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhdrt2.png 1111
 • 97TrT1/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhtrt1.jpg 1111
 • 98VTVDN/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhvtvdanang.jpg 1111
 • 99THVL2/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhthvl2.jpg 1111
 • 100LA34/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhLA34.gif 1111
 • 101THDT/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhDONG%20THAP.jpg 1111
 • 102THTG/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhTHTG.jpg 1111
 • 103VTV1CT/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnhvtvct1.jpg 1111
 • 104BPTV/Upload/images/Kenh/DTT2/k%C3%AAnh%20bptv1.jpg 1111
 • 105arirang/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20Arirang.png 1111
 • 106Dw/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20dwt.gif 1111
 • 107nhk/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20NHK%20World.jpg 1111
 • 108tvmonde/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20TV5_Monde.jpg 1111
 • 1091/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20ChannelOneRussia.png 1111
 • 110anvien hd/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20an%20vi%C3%AAn%20hd.jpg 1111
 • 111axn hd/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20AXN%20HD.jpg 151
 • 112fox plus/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20foxplus.png 161
 • 113hbo hd/Upload/images/Kenh/DTT3/images.jpg 151
 • 114starmovies hd/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20STAR%20Movies%20HD.jpg 151
 • 115starworld hd/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20Star%20World%20HD%20Asia.png 1101
 • 116national hd/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20National%20Geographic%20HD.jpg 151
 • 117discovery hd/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20Discovery%20HD.PNG 151
 • 118fashion hd/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20Fashion%20HD.jpg 1101
 • 119nhacnhe/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20nhacnhe.jpg 151
 • 120nhacnambo/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20nh%E1%BA%A1c%20nam%20b%E1%BB%99.jpg 151
 • 121docsach/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20s%C3%A1ch%20.jpg 151
 • 122tdcb/Upload/images/Kenh/DTT3/k%C3%AAnh%20thi%C3%AAn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A9.jpg 191